Vitajte na oficialnej stranke obce K r t o v c e.

   Z histórie obce: 

Obec Krtovce sa nachádza v regióne stredného Ponitria, ktorú vypĺňa Nitrianska pahorkatina tvorená predovšetkým mocnými sprašovými nánosmi. Prvá písomná zmienka o obci Krtovce je z roku 1156, keď sa ostrihomský arcibiskup Martýrius rozhodol zriadiť oltár ku cti Panny Márie v katedrálnom chráme a na jeho údržbu určil desiatok zo 70-tich dedín vo svojej diecéze. Vyberači desiatku potom obišli dediny a zaznamenali aj ich mená. Krtovce (Kortous) patrili k tým menším sídlam. 
Zaujímavým problémom sa ukazuje vysvetlenie motivácie, ako vznikol starobylý názov dediny. Prvú možnosť predstavuje prímenie jej šľachtického vlastníka, podľa ktorého dostala názov aj jemu patriaca osada. Pôvodne názov zrejme znel Krtovci t.j. ľudia patriaci Krtovi. Druhým menej preavdepodobným, sa stal názor, že v dedine bolo veľa krtov. Krtovce boli najneskôr od 12.str. šľachtickým majetkom, patrili blatnicko-novosadskej vetve Poznanovcov. Po úmrtí posledného šľachtica z vetvy pripadlo časť územia Krtoviec(ktorý sa nazýval Opatovce , inak nazývané Krtovce) najstaršiemu benediktínskemu kláštoru na území dnešného Slovenska, na Zobore.
V roku 1531 boli  Krtovce (nazývané Krkowtz) celé vypálené Turkami. Dedina sa len pomaly vzmáhala, v obci žilo v roku 1598 približne 200 obyvateľov. V r. 1753 sa obec hlásila k slovenskej národnosti a komisia napočítala, 13 roľníckych rodín, 1 želiarska, podželiari, prenájomcovia (výčapu, mlynov), sluhovia.

 

   Pamiatky obce:  Kaplnka pôvodne renesančná, v roku 1878 pseudorománsky prestavaná.

 

 

 

NOVINKY

Darček pre dôchodcov

Vážení občania! Obec Krtovce v  spolupráci so štedrými ľuďmi, ktorí sa zapojili do vianočnej charitatívnej akcie "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok" chce Vás milí dôchodcovia, obdarovať darčekom. Preto každý dôchodca našej obce dostane darček, ktorý Vám bude doručený domov.

 

Celý článok

Poďakovanie

Obecný úrad v Krtovciach chce poďakovať všetkým sponzorom, dobrovoľníkom, poslancom za pomoc pri príprave kultúrnej akcie Vianočná dedina. Vážime si Vašu pomoc, Vašu nezištnosť a štedrosť. Veľmi pekne ďakujeme!

Celý článok

Zámer obce

Obec Krtovce zverejňuje zámer obce zameniť pozemok KN-E  parc. č. 129/2 za pozemok KN-E č. 93 v podiele 7/12 z dôvodu osobitného zreteľa.

Prenos pozemku 

 

Celý článok