KNIŽNICA

Vážení občania, z prílohy " zoznamu kníh "si môžete vybrať knihu a jednoducho v čase úradných hodín OcÚ si knihu vyzdvihnete a podpíšete prevzatie. Veríme, že aj takouto jednoduchou formou využijete  knižný fond, ktorý sa v miestnej knižnici nachádza.