Vývozné kalendáre na rok 2024

Obec Krtovce zverejňuje vývozný kalendár komodít odpadu na rok 2024

odpad I.štvrťrok 2024.