Vitajte na oficialnej stranke obce K r t o v c e.

   Z histórie obce: 

Obec Krtovce sa nachádza v regióne stredného Ponitria, ktorú vypĺňa Nitrianska pahorkatina tvorená predovšetkým mocnými sprašovými nánosmi. Prvá písomná zmienka o obci Krtovce je z roku 1156, keď sa ostrihomský arcibiskup Martýrius rozhodol zriadiť oltár ku cti Panny Márie v katedrálnom chráme a na jeho údržbu určil desiatok zo 70-tich dedín vo svojej diecéze. Vyberači desiatku potom obišli dediny a zaznamenali aj ich mená. Krtovce (Kortous) patrili k tým menším sídlam. 
Zaujímavým problémom sa ukazuje vysvetlenie motivácie, ako vznikol starobylý názov dediny. Prvú možnosť predstavuje prímenie jej šľachtického vlastníka, podľa ktorého dostala názov aj jemu patriaca osada. Pôvodne názov zrejme znel Krtovci t.j. ľudia patriaci Krtovi. Druhým menej preavdepodobným, sa stal názor, že v dedine bolo veľa krtov. Krtovce boli najneskôr od 12.str. šľachtickým majetkom, patrili blatnicko-novosadskej vetve Poznanovcov. Po úmrtí posledného šľachtica z vetvy pripadlo časť územia Krtoviec(ktorý sa nazýval Opatovce , inak nazývané Krtovce) najstaršiemu benediktínskemu kláštoru na území dnešného Slovenska, na Zobore.
V roku 1531 boli  Krtovce (nazývané Krkowtz) celé vypálené Turkami. Dedina sa len pomaly vzmáhala, v obci žilo v roku 1598 približne 200 obyvateľov. V r. 1753 sa obec hlásila k slovenskej národnosti a komisia napočítala, 13 roľníckych rodín, 1 želiarska, podželiari, prenájomcovia (výčapu, mlynov), sluhovia.

 

   Pamiatky obce:  Kaplnka pôvodne renesančná, v roku 1878 pseudorománsky prestavaná.

 

 

 

NOVINKY

VOĽBY

Vážení občania,

predseda Národnej rady SR vyhlásil rozhodnutím č. 209/2022 Z.z.      voľby do orgánov samosprávy obcí  a      voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil rovnaký deň ich konania        na sobotu 29. októbra 2022. 

Informácia o podmienkach práva voliť do orgánov samosprávy obcí

Informácia o podmienkach práva voliť do orgánov samosprávnych krajov

Informácia o spôsobe hlasovania

www.minv.sk/?selfgov22-info20 -informácie pre pol.strany, pol.hnutia a koalície

www.minv.sk/?selfgov22-info30 - informácia pre nezávislých kandidátov

www.minv.sk/?selfgov22--kampan - volebná kampaň

Celý článok

Poďakovanie

Obecný úrad v Krtovcia  chce poďakovať animátorom, realizačnému tímu,sponzorom, dobrovoľníkom a všetkým, kotrí sa podieľali na realizácii a zabezpečovaní osláv Dňa detí. Vážime si Váš  osobný vklad, štedré finančné dary, ktoré ste vložili do tohto podujatia.

PD Nitrianska Blatnica, Oravec s.r.o, Hostinec u Krta, Pohostinstvo u Gazdu Závada, Ján Šíro, HM Global, Jozef Čevela, Generali Poisťovňa Animátori: Miroslav Chochula, Janka Hrošová , Vaneska Valachová, David Králik, David Miklovič,  Martin Chochula, Nikolas Držík

Ďakujeme!

Celý článok

Poďakovanie

Obecný úrad v Krtovciach chce poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili sobotňajšej brigády pri upratovaní vnútorných priestorov Kultúrneho domu. A to p. Márii Zaťkovej, Bibiáne Petrovičovej, Márii Matejčíkovej, Janke Jánošovej, Ludke Klasovej , Eve Chochulovej a p. Gerovej za ich ochotu nezištne pomôcť. Veľmi pekne ďakujeme a vážime si to.

Celý článok

KNIŽNICA

Vážení občania,

od 6.3.2022 je možné si v našej Obecnej knižnici požičať knihy. Naša knižnica bola obohatená o nové knižné publikácie od našich miestnych sponzorov, stačí si v záložke Knižnica- Zoznam knih , jednoducho vybrať publikáciu, ktorá Vás zaujme a v čase úradných hodnín si ju prísť prevziať. Veríme, že aj takouto on-line formou si viete vybrať a využiť knižný fond, ktorý sa v obci nachádza.

Celý článok

Mobilný rozhlas

Vážení občania, pripravili sme pre Vás mobilný rozhlas, ktorý Vám zabezpečí rýchlu a efektívnu informovanosť o dianí v obci Krtovce.

Všetky potrebné informácie o zavedení moderného systému rýchlej informovanosti v obci si môžete prečítať v priloženom súbore.

Mobilný Rozhlas

Registračný leták Munipolis

Celý článok