Rekonštrukcia a modernizácia miestneho rozhlasu

Obeci  Krtovce na základe žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Nitrianskeho samosprávneho kraja bola poskytnutá  dotácia na Rekonštrukciu a modernizáciu miestneho rozhlasu v miestnej časti Nový Dvor .

Publicita projektu.

IMG_0620.JPG

IMG_0622.JPG

IMG_0621.JPG

IMG_0619.