FARSKÉ OZNAMY

KONTAKTNÉ ÚDAJE:                          ADMINISTRÁTOR FARNOSTI: JÁN KOVÁČ 

 Rímskokatolícka Cirkev                                   Telefón: 038/5394288   0905 280011

Farnosť Nitrianska Blatnica                           E-mailnitrianska.blatnica@nrb.sk

956 05 Nitrianska Blatnica 12    

 

KOSTOLNÍČKA  pre Obec Krtovce: Janka Jánošová tel. č. 0915 768 019

Sväté omše v Krtovciach  Hodina Spovedanie
Utorok
17:30 1/2 hod. pred sv.omšou
Nedeľa 9:00 1/2 hod. pred sv.omšou