Leták o správnom triedení obalov od kávy

Obecný úrad dáva do pozornosti Leták  od spoločnosti ENVI-PACK o správnom separovaní obalov od kávy.

Leták o správno triedení obalov z kávy