Sčítanie obyvateľov, bytov a domov

Obec Krtovce zverejňuje výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov. Presné informácie sú zverejnené na stránke SODB2021

Výsledky sčítania obyvateľov, bytov a domov.