Archív článkov

Zasadnutie OZ

Starosta obce Juraj Oravec, v zmysle zákona o obecnom zriadení zvoláva na dňa 21.6.2024 t.j. v piatok o 18.00 hod 9. riadne zasadnutie OZ v Zasadačke KD v Krtovciach. 06-Krtovce.
Celý článok

Poďakovanie starostu obce

Starosta obce chce všetkým, ktorí sa zúčastnili alebo akokoľvek prispeli k uskutočneniu  sobotňajšej akcie "Upracme Krtovce" poďakovať za ich pomoc pri zveľadení okolia, častí obce, úpravy zelene, vyčistenia priestorov v strede obce. Ďakujeme za Váš čas, ktorý ste obetovali, za sponzorské dary...
Celý článok

Dotácia z Environmentálneho fondu

Vážení občania, Obec Krtovce obdržala finančné prostriedky na nákup štiepkovača a mulčovača v rámci dotácie z Environmentálneho fondu na projekt : "Lepšie zhodnocovanie odpadu v Krtovciach" Image-1. Image-2. Image-3. Image-4. Image-5. informacia_web-krtovce.        
Celý článok

Zber jedlých olejov a tukov

Obec Krtovce od 27.2.2024   bude celoročne zabezpečovať zber prepálených  jedlých olejov a tukov od našich občanov v priestoroch Kultúrneho domu obce Krtovce. Za každé 4 litre prepáleného oleja alebo tuku Vám pracovníci OcÚ v čase úradných hodín dajú 1 liter nového oleja.
Celý článok

Úroveň vytriedenie komunálneho odpadu

Obec Krtovce oznamuje v súlade s § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci za rok 2023 Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu 2023.
Celý článok

kalendár zvozu KO

Obecný úrad v Krtovciach zverejňuje kalendár zvozu komunálneho odpadu na I.polrok 2024. odpad I.štvrťrok 2024.
Celý článok