Archív článkov

Určenie zapisovateľky

Obecný úrad v Krtovce  v zmysle § 169 ods.6 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva zverejňuje určenie zapisovateľky miestnej volebnej komisie pre voľby do OMS a OSK Určenie zapisovateľkyOZNÁMENIE
Celý článok

Utvorenie volebných obvodov

Obec Krtovce, v súlade so zákonom č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje oznam o určení počtu volebných obvodov a počtu  poslancov do OZ na obdobie 2022-2026 Utvorenie volebného obvodu-OZNÁMENIE
Celý článok

Zverejnenie počtu obyvateľov

Obec Krtovce v súlade so zákonom č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje počet obyvateľov obce Počet obyvateľov _OZNAM      
Celý článok

Odčítanie stavu vodomerov

Vážení občania, Západoslovenská vodárenská spoločnosť Vás v súvislosti so zemnou ceny vodného a stočného žiada o spoluprácu pri odčítaní stavu Vášho vodomeru a nahlásenia ho elektronicky na internetovej stránke www.odpocet.zsvs.sk. Ak tak urobíte do 1.7.2022 zapojíte sa tak do súťaže o dovolenku v...
Celý článok

VOĽBY

Vážení občania, predseda Národnej rady SR vyhlásil rozhodnutím č. 209/2022 Z.z.      voľby do orgánov samosprávy obcí  a      voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil rovnaký deň ich konania        na sobotu 29. októbra...
Celý článok

Pekáreň Jacovce

Vážení občania, OcÚ v Krtovciach v spolupráci s Pekárňou Jacovce zverejňuje nový cenník pekárenských výrobkov platný od 14.5.2022. Objednávky treba realizovať vždy deň vopred v pondelok a v štvrtok do 9:00 hod u pani Bibiány Petrovičovej. Krtovce-cenník chleba –NOVÝ koláče-cenník-NOVÝ.
Celý článok

Poďakovanie

Obecný úrad v Krtovcia  chce poďakovať animátorom, realizačnému tímu,sponzorom, dobrovoľníkom a všetkým, kotrí sa podieľali na realizácii a zabezpečovaní osláv Dňa detí. Vážime si Váš  osobný vklad, štedré finančné dary, ktoré ste vložili do tohto podujatia. PD Nitrianska Blatnica, Oravec...
Celý článok

Poďakovanie

Obecný úrad v Krtovciach chce poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili sobotňajšej brigády pri upratovaní vnútorných priestorov Kultúrneho domu. A to p. Márii Zaťkovej, Bibiáne Petrovičovej, Márii Matejčíkovej, Janke Jánošovej, Ludke Klasovej , Eve Chochulovej a p. Gerovej za ich ochotu nezištne...
Celý článok

KNIŽNICA

Vážení občania, od 6.3.2022 je možné si v našej Obecnej knižnici požičať knihy. Naša knižnica bola obohatená o nové knižné publikácie od našich miestnych sponzorov, stačí si v záložke Knižnica- Zoznam knih , jednoducho vybrať publikáciu, ktorá Vás zaujme a v čase úradných hodnín si ju prísť...
Celý článok