Archív článkov

Návrh VZN č. 3/2023

Obec Krtovce zverejňuje Návrh VZN o miestnych daniach na území obce Krtovce platný od 1.1.2023 Návrh VZN č.03-2023 - o miestnych daniach.
Celý článok

Návrh VZN č. 2/2023

Obec Krtovce zverejňuje Návrh VZN č. 2/2023  o Dani z nehnuteľnosti platný od 1.1.2023 VZN 22023 Daň z nehnuteľností.
Celý článok

VZN č. 1/2023

Obec Krtovce zverejňuje   Návrh VZN č. 1/2022 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na rok 2023 VZN č. 01-2023miestnom poplatku za komunálne odpady.  
Celý článok

Informačné tabule

Obec Krtovce s finančnou podporu Nitrianskeho samosprávneho  kraja zakúpilo informačné tabule, ktoré majú slúžiť k lepšej orientácii v obci. Jedná sa o informačnú tabuľu inštalovanú v miestnej časti Nový Dvor , úradnej  inf. tabule a infač. tabule hrobových miest na evanjelickom...
Celý článok

Workoutové ihrisko

Vážení občania, OFK Krtovce a Obec Krtovce  s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja zakúpili workoutové stroje,inštalované na futbalovom štadióne, ktoré majú nslúžiť všetkým obyvateľom obce rozvíjaťzdravý životný štýl. Prosíme o hospodárne zaobchádzanie, aby mohli dlho plniť...
Celý článok

Vianočná dedina

Vážení občania, srdečne Vás pozývame na podujatie "Vianočná dedina" dňa 3.12.2022 o 16.00 hod v KD v obci Krtovce. Pripravený je bohatý program spojený s príchodom Mikuláša, vystúpenie FS Krnčianka, tvorivé dielne pre najmenších a vianočné trhy s možnosťou predaja a prezentácie svojich výrobkov.
Celý článok

Ustanovujúce zasadnutie OZ

Vážení občania, starosta obce v zmysle § 13 ods.4 písm a) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskoršch predpisov zvoláva ustanovujúce zasadnutie OZ dňa 25.11.2022 o 19.00 hod. v zasadačke OcÚ v Krtovciach. Ustanovujúce zasadnutie
Celý článok

Výzva na odstránenie stromov

Západoslovenská distribučná a.s. žiada majiteľov nehnuteľností o odstránenie a okliesnenie stromov ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky ele. vedení najneskôr do 31.1.2023 Výzva na okliesnenie stromov.
Celý článok

Vianočné trhy v Krtovciach

Vážení občania, dávame do pozornosti organizáciu Vianočných trhov v obci Krtovce, ktoré sa budú konať dňa 3.12.2022 v priestoroch Kultúrneho domu obce. Chceme tak priblížiť tvorbu našich lokálnych výrobcov. Registrácia a bližie informácie Vám budú poskytnuté na OcÚ. O bližšom programe na ...
Celý článok