Archív článkov

Verejná vyhláška - Rozhodnutie

Na Obec Krtovce bola doručená Verejná vyhláška vo veci vydaného Rozhodnutia o poverení poľovnícku organizáciu MIER Nitrianska Blatnica vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v spoločnom poľovnom revíri Mier Nitrianska Blatnica. Vydanie rozhodnutia - poľovný revír.
Celý článok

Pozvánka

Miestna akčná skupina OZ Radošinka a Klub slovenských turistov Radošinka Vás pozývajú na 9. výročie otvorenia Rozhľadne Radošinka dňa 14. apríla 2024 o 15:00 hod pri rozhľadni. Pozvánka
Celý článok

Obchodná verejná súťaž

Obec Krtovce zverejňuje podmienky vyhlásenej  Obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku par. č. KN-C 160/2, kataster Krtovce vo výmere 3278 m2, zapísanej na LV 155 Obchodná verejná súťaž- 2. kolo.
Celý článok

Zápis do ZŠ v Urminciach

Riaditeľka ZŠ s MŠ v Urminciach oznamuje všetkých rodičom, ktorí majú deti narodené do 1.9.2018 a ešte nechodia do školy, že zápis do 1. triedy ZŠ pre školský rok 2024-2025 sa uskutoční dňa 9.4.2024 od 14:00-16:00 hod. v budove školy. K zápisu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa, OP zákonného...
Celý článok

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Juraj Oravec, v zmysle zákona o obecnom zriadení zvoláva dňa 26.3.2024, t.j. v utorok o 18:45 zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Krtovciach. 03 Pozvánka na OZ Krtovce.
Celý článok

Poďakovanie starostu obce

Starosta obce chce všetkým, ktorí sa zúčastnili alebo akokoľvek prispeli k uskutočneniu  sobotňajšej akcie "Upracme Krtovce" poďakovať za ich pomoc pri zveľadení okolia, častí obce, úpravy zelene, vyčistenia priestorov v strede obce. Ďakujeme za Váš čas, ktorý ste obetovali, za sponzorské dary...
Celý článok

Svetový deň vody

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Vás pozýva  na oslavu Svetového dňa vody, ktoré sa uskutočnia v Topoľčanoch, Námestie M. R. Štefánika, v čase od 9.30 do 12.30 hod. Pripravený je bohatý program po celý deň https://www.zsvs.sk/o-nas/aktuality/svetovy-den-vody-2024
Celý článok