Poďakovanie starostu obce

Starosta obce chce všetkým, ktorí sa zúčastnili alebo akokoľvek prispeli k uskutočneniu  sobotňajšej akcie "Upracme Krtovce" poďakovať za ich pomoc pri zveľadení okolia, častí obce, úpravy zelene, vyčistenia priestorov v strede obce. Ďakujeme za Váš čas, ktorý ste obetovali, za sponzorské dary a hlavne za vašu ochotu. My všetci sme súčasťou tejto dediny, tak by sme mali byť aj súčasťou diela, ktoré nám pomáha pretvárať a tvoriť vzhľad obce. Vážime si to a ďakujeme !