DEŇ DETÍ

Obecný úrad v Krtovciach ďakuje sponzorom, organizátorom, dobrovoľníkom projektu " Deň detí v obci Krtovce" za úspešné zvládnutie a finančnú pomoc pri realizácii.

Zvlášť ďakujeme dobrovoľníkom: Miroslav Chochula, Michaela Chromá, Matej Zeman, Martin Chochula, Nikola Matúšová za výdatnú pomoc.

A sponzorom : Ján Šíro, Oravec, s.r.o, MAPETD,s.r.o, HM Global, a.s., Pohostinstvo u Krta, PD Nitr. Blatnica, Generali Poisťovňa, Adient, s.r.o, Rastislav Jánoš, Drevorez P&Š, spol. s r. o., Pohostinstvo Tesáre , za ich štedrosť.