Vitajte na oficialnej stranke obce K r t o v c e.

   Z histórie obce: 

Obec Krtovce sa nachádza v regióne stredného Ponitria, ktorú vypĺňa Nitrianska pahorkatina tvorená predovšetkým mocnými sprašovými nánosmi. Prvá písomná zmienka o obci Krtovce je z roku 1156, keď sa ostrihomský arcibiskup Martýrius rozhodol zriadiť oltár ku cti Panny Márie v katedrálnom chráme a na jeho údržbu určil desiatok zo 70-tich dedín vo svojej diecéze. Vyberači desiatku potom obišli dediny a zaznamenali aj ich mená. Krtovce (Kortous) patrili k tým menším sídlam. 
Zaujímavým problémom sa ukazuje vysvetlenie motivácie, ako vznikol starobylý názov dediny. Prvú možnosť predstavuje prímenie jej šľachtického vlastníka, podľa ktorého dostala názov aj jemu patriaca osada. Pôvodne názov zrejme znel Krtovci t.j. ľudia patriaci Krtovi. Druhým menej preavdepodobným, sa stal názor, že v dedine bolo veľa krtov. Krtovce boli najneskôr od 12.str. šľachtickým majetkom, patrili blatnicko-novosadskej vetve Poznanovcov. Po úmrtí posledného šľachtica z vetvy pripadlo časť územia Krtoviec(ktorý sa nazýval Opatovce , inak nazývané Krtovce) najstaršiemu benediktínskemu kláštoru na území dnešného Slovenska, na Zobore.
V roku 1531 boli  Krtovce (nazývané Krkowtz) celé vypálené Turkami. Dedina sa len pomaly vzmáhala, v obci žilo v roku 1598 približne 200 obyvateľov. V r. 1753 sa obec hlásila k slovenskej národnosti a komisia napočítala, 13 roľníckych rodín, 1 želiarska, podželiari, prenájomcovia (výčapu, mlynov), sluhovia.

 

   Pamiatky obce:  Kaplnka pôvodne renesančná, v roku 1878 pseudorománsky prestavaná.

 

 

 

NOVINKY

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva NSK

Volebná komisia NSK zverejňuje podľa § 141 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva zoznam kandidátov, ktorých zaregistrovala pre voľby do zastupiteľstva NSK vo volebnom obvode č. 7, ktoré sa budú konať v spojených voľbách dňa 29.10.2022 v obci Krtovce:

zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-pre-volby-do-zastupitelstva-nsk---voleb.-obvod-c.7---topolcany.

 

Celý článok

Nové fitness stroje

Obec Krtovce vďaka podpore Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) mohla realizovať projekt nákupu a inštalácie interiérových fitness strojov v budove Kultúrneho domu v obci Krtovce. Fitness stroje, ktoré sa mohli nakúpiť, pomáhajú všetkým obyvateľom obce naprieč všetkým generáciám občanov, udržiavať zdravý životný štýl, rozvíjať šport a samozrejme stretnúť sa pri športe v rámci aktivít, ktorá sú prospešné pre naše zdravie. Vďaka   podpore NSK sa môžu naši obyvatelia bez rozdielu veku  motivovať navzájom a pestovať zdravý životný štýl. Za prevádzku bude zodpovedná Obec Krtovce, zapísaním sa v prezenčnej listine a po zaplatením manipulačného poplatku na el. energiu 1 €, aby sme tak zabezpečili hospodárne nakladanie s majetkom obce.

 

 


 

 

Celý článok

PREDAJ MLIEKA

OcÚ v Krtovciach v spolupráci s rodinnou farmou KOCHAN  Radošina pristupuje k predaju kravského mlieka z Farmy Šalgovce. Predávať sa bude od budúceho týždňa vždy v utorok a piatok v času predaja pekárenských výrobkov od 7.00 -8.00 hod v Kultúrnom dome v Krtovciach. Je potrebné nahlásiť Váš záujem vždy deň vopred pani Petrovičovej Bibiáne. Cena za 1 liter kravského 5,5% mlieka je 1,- €.

Celý článok