Vitajte na oficialnej stranke obce K r t o v c e.

   Z histórie obce:  Obec Krtovce je doložená z r. 1156 ako Kortouc. Neskoršie doložené názvy sú: Kartholcz (1349), Kortolch (1358), Krtowce (1808), maď. Krtóc, Kartolc. Obec patrila nitrianskemu hradu, v r. 1349-1554 zoborskému kláštoru, neskoršie hradnému panstvu Levice, v 19. storočí Benickovcom a Berényiovcom. V r. 1715 mala 9 domácností, v r. 1787 21 domov a 137 obyvateľov, v r. 1828 23 domov a 160 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. Za I. ČSR si obec udržala poľnohospodársky charakter. Suňa – obec je doložená z r. 1156, neskôr splynula s Krtovcami. Krtovce ležia v severozápadnej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, na strednom toku Hlavinky. Stred obce má nadmorskú výšku 210 m, chotár 179-232 m. Pozdĺžne chrbty odlesneného chotára rozčlenené úvalmi tvoria mladotreťohorné íly pokryté sprašou. Chotár má hnedozemné pôdy.

   Pamiatky obce:  Kaplnka pôvodne renesančná, v roku 1878 pseudorománsky prestavaná.

 

 

 

NOVINKY

Testovanie

Obecný úrad v Krtovciach oznamuje našim občanom, že dňa 17.4.2021, t.j. v sobotu, v čase od 8.00-12.00 hod , sa uskutoční ďalšie kolo povinného testovania obyvateľov na COVID 19. Na základne posledných usmernení RÚVZ certifikáty budú platné 14 dní pri  bordovom COVID-automate a pri ružovom 21...
Celý článok

Výsledky z Testovania 10.4.2021

Obecný úrad oznamuje výsledky z celoplošného testovania na COVID- 19 konaného dňa 10.04.2021 v obci Krtovce. Z celkového počtu testovaných 193 bolo 0 pozitívnych.  Starosta obce chce poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili a zodpovedne pristúpili k testovaniu. Zvlášť starosta obce  ďakuje...
Celý článok

Testovanie

Obecný úrad v Krtovciach oznamuje našim občanom, že dňa 10.4.2021, t.j. v sobotu, v čase od 8.00-12.00 hod , sa uskutoční ďalšie kolo povinného testovania obyvateľov na COVID 19. Testy sú platné  14 dní pre potreby z práce a do práce.    
Celý článok

Výsledky samo sčítania obyvateľov

Vážení spoluobčania,  v termíne od 15.2.2021-31.3.2021 sa uskutočnilo  povinné  samo sčítanie obyvateľov SR. Túto zákonnú povinnosť sa sčítať, využilo                                     ...
Celý článok

Zmena vývozu komunálneho odpadu

Obec Krtovce informuje občanov, že s platnosťou od 1.1.2021 nastala zmena vývozu komunálneho odpadu z nepárnej stredy na párne utorky. Prvý zber komunálneho odpadu bude v utorok  12.1.2021.
Celý článok

Separovanie komunálneho odpadu

Prosíme občanov, aby dodržiavali zásady triedenia odpadu Obecný úrad KRTOVCE si dovoľuje požiadať občanov o dôsledné triedenie odpadov z domácností.  Podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, sú všetci občania povinný separovať. Prosíme občanov, aby dodržiavali zásady...
Celý článok