Vitajte na oficialnej stranke obce K r t o v c e.

   Z histórie obce: 

Obec Krtovce sa nachádza v regióne stredného Ponitria, ktorú vypĺňa Nitrianska pahorkatina tvorená predovšetkým mocnými sprašovými nánosmi. Prvá písomná zmienka o obci Krtovce je z roku 1156, keď sa ostrihomský arcibiskup Martýrius rozhodol zriadiť oltár ku cti Panny Márie v katedrálnom chráme a na jeho údržbu určil desiatok zo 70-tich dedín vo svojej diecéze. Vyberači desiatku potom obišli dediny a zaznamenali aj ich mená. Krtovce (Kortous) patrili k tým menším sídlam. 
Zaujímavým problémom sa ukazuje vysvetlenie motivácie, ako vznikol starobylý názov dediny. Prvú možnosť predstavuje prímenie jej šľachtického vlastníka, podľa ktorého dostala názov aj jemu patriaca osada. Pôvodne názov zrejme znel Krtovci t.j. ľudia patriaci Krtovi. Druhým menej preavdepodobným, sa stal názor, že v dedine bolo veľa krtov. Krtovce boli najneskôr od 12.str. šľachtickým majetkom, patrili blatnicko-novosadskej vetve Poznanovcov. Po úmrtí posledného šľachtica z vetvy pripadlo časť územia Krtoviec(ktorý sa nazýval Opatovce , inak nazývané Krtovce) najstaršiemu benediktínskemu kláštoru na území dnešného Slovenska, na Zobore.
V roku 1531 boli  Krtovce (nazývané Krkowtz) celé vypálené Turkami. Dedina sa len pomaly vzmáhala, v obci žilo v roku 1598 približne 200 obyvateľov. V r. 1753 sa obec hlásila k slovenskej národnosti a komisia napočítala, 13 roľníckych rodín, 1 želiarska, podželiari, prenájomcovia (výčapu, mlynov), sluhovia.

 

   Pamiatky obce:  Kaplnka pôvodne renesančná, v roku 1878 pseudorománsky prestavaná.

 

 

 

NOVINKY

Informačné tabule

Obec Krtovce s finančnou podporu Nitrianskeho samosprávneho  kraja zakúpilo informačné tabule, ktoré majú slúžiť k lepšej orientácii v obci. Jedná sa o informačnú tabuľu inštalovanú v miestnej časti Nový Dvor , úradnej  inf. tabule a infač. tabule hrobových miest na evanjelickom cintoríne.

Celý článok

Workoutové ihrisko

Vážení občania,

OFK Krtovce a Obec Krtovce  s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja zakúpili workoutové stroje,inštalované na futbalovom štadióne, ktoré majú nslúžiť všetkým obyvateľom obce rozvíjaťzdravý životný štýl. Prosíme o hospodárne zaobchádzanie, aby mohli dlho plniť svoju  funkciu.

Celý článok

Vianočná dedina

Vážení občania,

srdečne Vás pozývame na podujatie "Vianočná dedina" dňa 3.12.2022 o 16.00 hod v KD v obci Krtovce. Pripravený je bohatý program spojený s príchodom Mikuláša, vystúpenie FS Krnčianka, tvorivé dielne pre najmenších a vianočné trhy s možnosťou predaja a prezentácie svojich výrobkov.

Celý článok

Vianočné trhy v Krtovciach

Vážení občania,

dávame do pozornosti organizáciu Vianočných trhov v obci Krtovce, ktoré sa budú konať dňa 3.12.2022 v priestoroch Kultúrneho domu obce. Chceme tak priblížiť tvorbu našich lokálnych výrobcov. Registrácia a bližie informácie Vám budú poskytnuté na OcÚ. O bližšom programe na  3.12.2022 Vás budeme priebežne informovať.vianocne-trhy---registracia.

Celý článok