Vitajte na oficialnej stranke obce K r t o v c e.

   Z histórie obce:  Obec Krtovce je doložená z r. 1156 ako Kortouc. Neskoršie doložené názvy sú: Kartholcz (1349), Kortolch (1358), Krtowce (1808), maď. Krtóc, Kartolc. Obec patrila nitrianskemu hradu, v r. 1349-1554 zoborskému kláštoru, neskoršie hradnému panstvu Levice, v 19. storočí Benickovcom a Berényiovcom. V r. 1715 mala 9 domácností, v r. 1787 21 domov a 137 obyvateľov, v r. 1828 23 domov a 160 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. Za I. ČSR si obec udržala poľnohospodársky charakter. Suňa – obec je doložená z r. 1156, neskôr splynula s Krtovcami. Krtovce ležia v severozápadnej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, na strednom toku Hlavinky. Stred obce má nadmorskú výšku 210 m, chotár 179-232 m. Pozdĺžne chrbty odlesneného chotára rozčlenené úvalmi tvoria mladotreťohorné íly pokryté sprašou. Chotár má hnedozemné pôdy.

   Pamiatky obce:  Kaplnka pôvodne renesančná, v roku 1878 pseudorománsky prestavaná.

 

 

 

NOVINKY

Mikuláš v obci

Milé deti!  Aj v tomto roku zavíta do našej obce Mikuláš! V sobotu 5.12.2020  v popoludňajších hodinách  v sprievode svojich pomocníkov navštívi každú domácnosť s balíčkom dobrôt pre poslušné deti a uhlím pre tých neposlušných. Mikuláš bude rozdávať balíčky deťom s trvalým pobytom v...
Celý článok

3. Kolo testovania

Obec Krtovce oznamuje, že 3.kolo Testovania na COVID-19 sa uskutoční dňa 21.11.2020 v čase od 8.00 - 20.00 hod. Účasť na tomto testovaní je dobrovoľná.  Obec Krtovce ukončila 3. kolo  dobrovoľnéhoTestovania na COVID-19 . Počet testovaných 43. Ďakujeme novým členom tímu ľudí, ktorí pomohli...
Celý článok

Návrh VZN

Obec Krtovce zverejňuje návrh VZN č. 02/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady k pripomienkovaniu. Občania môžu svoje pripomienky podať ústne na OCÚ v Krtovciach v čase úradných hodín alebo písomne na e-mail: obeckrtovce@azet.sk. VZN k nahliadnutiu: Návrh VZN č....
Celý článok

2. KOLO TESTOVANIA

Obec Krtovce oznamuje, že 2.kolo Testovania na COVID-19 sa uskutoční dňa 7.11.2020 v čase od 8.00 - 20.00 hod. Obec Krtovce vďaka  tímu  ľudí z radov našich obyvateľov, ktorí pomohli pri  testovaní v obci,  ukončila 2. kolo celoplošného testovania. Celkový počet zúčastnených bol...
Celý článok

TESTOVANIE v Obci Krtovce

Obec Krtovce vďaka obetavému tímu ľudí, ktorí pomohli pri Celoplošnom testovaní v obci,  ukončila celodenné testovanie. Celkový počet zúčastnených bolo 334 domácich i obyvateľov z iných obcí. Starosta obce Krtovce chce poďakovať všetkým ľuďom ktorí prišli, za ich trpezlivosť a pokojný priebeh...
Celý článok

Testovanie 31.10.2020 v Obci Krtovce

Obecný úrad v Krtovciach oznamuje občanom, že priebeh a aktuálne poradie na Odbernom mieste si môže z pohodlia svojho domova sledovať na webovej stránke www.som v rade.sk
Celý článok

Separovanie komunálneho odpadu

Prosíme občanov, aby dodržiavali zásady triedenia odpadu Obecný úrad KRTOVCE si dovoľuje požiadať občanov o dôsledné triedenie odpadov z domácností.  Podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, sú všetci občania povinný separovať. Prosíme občanov, aby dodržiavali zásady...
Celý článok