Vitajte na oficialnej stranke obce K r t o v c e.

   Z histórie obce: 

Obec Krtovce sa nachádza v regióne stredného Ponitria, ktorú vypĺňa Nitrianska pahorkatina tvorená predovšetkým mocnými sprašovými nánosmi. Prvá písomná zmienka o obci Krtovce je z roku 1156, keď sa ostrihomský arcibiskup Martýrius rozhodol zriadiť oltár ku cti Panny Márie v katedrálnom chráme a na jeho údržbu určil desiatok zo 70-tich dedín vo svojej diecéze. Vyberači desiatku potom obišli dediny a zaznamenali aj ich mená. Krtovce (Kortous) patrili k tým menším sídlam. 
Zaujímavým problémom sa ukazuje vysvetlenie motivácie, ako vznikol starobylý názov dediny. Prvú možnosť predstavuje prímenie jej šľachtického vlastníka, podľa ktorého dostala názov aj jemu patriaca osada. Pôvodne názov zrejme znel Krtovci t.j. ľudia patriaci Krtovi. Druhým menej preavdepodobným, sa stal názor, že v dedine bolo veľa krtov. Krtovce boli najneskôr od 12.str. šľachtickým majetkom, patrili blatnicko-novosadskej vetve Poznanovcov. Po úmrtí posledného šľachtica z vetvy pripadlo časť územia Krtoviec(ktorý sa nazýval Opatovce , inak nazývané Krtovce) najstaršiemu benediktínskemu kláštoru na území dnešného Slovenska, na Zobore.
V roku 1531 boli  Krtovce (nazývané Krkowtz) celé vypálené Turkami. Dedina sa len pomaly vzmáhala, v obci žilo v roku 1598 približne 200 obyvateľov. V r. 1753 sa obec hlásila k slovenskej národnosti a komisia napočítala, 13 roľníckych rodín, 1 želiarska, podželiari, prenájomcovia (výčapu, mlynov), sluhovia.

 

   Pamiatky obce:  Kaplnka pôvodne renesančná, v roku 1878 pseudorománsky prestavaná.

 

 

 

NOVINKY

Pozvánka

Miestna akčná skupina OZ Radošinka a Klub slovenských turistov Radošinka Vás pozývajú na 9. výročie otvorenia Rozhľadne Radošinka dňa 14. apríla 2024 o 15:00 hod pri rozhľadni.

Pozvánka

Celý článok

Zápis do ZŠ v Urminciach

Riaditeľka ZŠ s MŠ v Urminciach oznamuje všetkých rodičom, ktorí majú deti narodené do 1.9.2018 a ešte nechodia do školy, že zápis do 1. triedy ZŠ pre školský rok 2024-2025 sa uskutoční dňa 9.4.2024 od 14:00-16:00 hod. v budove školy. K zápisu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa, OP zákonného zástupcu, vyplnenú prihlášku, ktorá je zverejnená na stránke školy a 25 € na nákup školských potrieb .

Celý článok

Poďakovanie starostu obce

Starosta obce chce všetkým, ktorí sa zúčastnili alebo akokoľvek prispeli k uskutočneniu  sobotňajšej akcie "Upracme Krtovce" poďakovať za ich pomoc pri zveľadení okolia, častí obce, úpravy zelene, vyčistenia priestorov v strede obce. Ďakujeme za Váš čas, ktorý ste obetovali, za sponzorské dary a hlavne za vašu ochotu. My všetci sme súčasťou tejto dediny, tak by sme mali byť aj súčasťou diela, ktoré nám pomáha pretvárať a tvoriť vzhľad obce. Vážime si to a ďakujeme !

Celý článok

Svetový deň vody

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Vás pozýva  na oslavu Svetového dňa vody, ktoré sa uskutočnia v

Topoľčanoch, Námestie M. R. Štefánika, v čase od 9.30 do 12.30 hod. Pripravený je bohatý program po celý deň

https://www.zsvs.sk/o-nas/aktuality/svetovy-den-vody-2024

Celý článok