Vitajte na oficialnej stranke obce K r t o v c e.

   Z histórie obce:  Obec Krtovce je doložená z r. 1156 ako Kortouc. Neskoršie doložené názvy sú: Kartholcz (1349), Kortolch (1358), Krtowce (1808), maď. Krtóc, Kartolc. Obec patrila nitrianskemu hradu, v r. 1349-1554 zoborskému kláštoru, neskoršie hradnému panstvu Levice, v 19. storočí Benickovcom a Berényiovcom. V r. 1715 mala 9 domácností, v r. 1787 21 domov a 137 obyvateľov, v r. 1828 23 domov a 160 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. Za I. ČSR si obec udržala poľnohospodársky charakter. Suňa – obec je doložená z r. 1156, neskôr splynula s Krtovcami. Krtovce ležia v severozápadnej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, na strednom toku Hlavinky. Stred obce má nadmorskú výšku 210 m, chotár 179-232 m. Pozdĺžne chrbty odlesneného chotára rozčlenené úvalmi tvoria mladotreťohorné íly pokryté sprašou. Chotár má hnedozemné pôdy.

   Pamiatky obce:  Kaplnka pôvodne renesančná, v roku 1878 pseudorománsky prestavaná.

 

 

 

NOVINKY

Prevádzkovanie Potravín

Obecný úrad v Krtovciach v spolupráci s majiteľkou Potravín p. Janou Šlikovou oznamuje, že ponúka na prenájom budovu potravín zriadenú v obci Krtovci za účelom prevádzkovania maloobchodného predaja potravín a  zmiešaného tovaru. Preto, kto by mal záujem o sprevádzkovanie predaja potravín je...
Celý článok

Výsledky Testovanie 27.02.2021

Obecný úrad oznamuje výsledky z celoplošného testovania na COVID- 19 konaného dňa 27.2.2021 v obci Krtovce. Z celkového počtu testovaných 162 bolo 0 pozitívnych.  Starosta obce chce poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili a zodpovedne pristúpili k testovaniu. Zvlášť starosta obce ...
Celý článok

Testovanie 27.2.2021 bonus Respirátor FFP2

Obecný úrad v Krtovciach  ako prevádzkovateľ zdravotníckeho zariadenia oznamuje občanom, že dňa 27.2.2021 v čase od 8.00-12.00 hod. uskutoční  testovanie obyvateľov v rámci plošného testovania. Keďže sa riadime COVID Automatom, sme povinní sa v tomto týždni preukázať platným sedem dňovým...
Celý článok

AKO SA SČÍTAŤ - LINK NA SPUSTENIE

Vážení spoluobčania,  vyzývame vás, zúčastnite sa Sčítania obyvateľov,  ktoré práve prebieha. Sčítajte sa sami v pohodlí domova a bezpečne prostredníctvom svojho počítača, tabletu či mobilného telefónu. Pre prístup k elektronickému  formuláru pre sčítanie stačí...
Celý článok

SČÍTANIE obyvateľov

V termíne 15.2.2021-31.3.2021 majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára – samosčítanie. Samosčítanie bude obyvateľom umožnené len v tomto termíne. Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k...
Celý článok

Sčítanie obyvateľov

  Obecný úrad v Krtovciach oznamuje obyvateľom s trvalým pobytom v obci , že v termíne od 15.2.2021 - 31.3.2021 sa uskutoční povinné sčítanie obyvateľov. Sčítať sa musí každý občan sám. Asistent bude chodiť po obci a pomáhať dôchodcom a tým, ktorí sa z akýchkoľvek dôvodov nemôže sčítať sami,v...
Celý článok

Daňové priznanie

Obecný úrad v Krtovciach oznamuje občanom - daňovníkom, u ktorých v minulom roku 2020 nastali zmeny v skutočnostiach a sú povinní podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, je potrebné tak urobiť do 31.01.2021. Daňové priznanie je možné zaslať poštou na adresu: Obec Krtovce, Obecný úrad č. 2,...
Celý článok

Zmena vývozu komunálneho odpadu

Obec Krtovce informuje občanov, že s platnosťou od 1.1.2021 nastala zmena vývozu komunálneho odpadu z nepárnej stredy na párne utorky. Prvý zber komunálneho odpadu bude v utorok  12.1.2021.
Celý článok

Separovanie komunálneho odpadu

Prosíme občanov, aby dodržiavali zásady triedenia odpadu Obecný úrad KRTOVCE si dovoľuje požiadať občanov o dôsledné triedenie odpadov z domácností.  Podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, sú všetci občania povinný separovať. Prosíme občanov, aby dodržiavali zásady...
Celý článok