Vitajte na oficialnej stranke obce K r t o v c e.

   Z histórie obce: 

Obec Krtovce sa nachádza v regióne stredného Ponitria, ktorú vypĺňa Nitrianska pahorkatina tvorená predovšetkým mocnými sprašovými nánosmi. Prvá písomná zmienka o obci Krtovce je z roku 1156, keď sa ostrihomský arcibiskup Martýrius rozhodol zriadiť oltár ku cti Panny Márie v katedrálnom chráme a na jeho údržbu určil desiatok zo 70-tich dedín vo svojej diecéze. Vyberači desiatku potom obišli dediny a zaznamenali aj ich mená. Krtovce (Kortous) patrili k tým menším sídlam. 
Zaujímavým problémom sa ukazuje vysvetlenie motivácie, ako vznikol starobylý názov dediny. Prvú možnosť predstavuje prímenie jej šľachtického vlastníka, podľa ktorého dostala názov aj jemu patriaca osada. Pôvodne názov zrejme znel Krtovci t.j. ľudia patriaci Krtovi. Druhým menej preavdepodobným, sa stal názor, že v dedine bolo veľa krtov. Krtovce boli najneskôr od 12.str. šľachtickým majetkom, patrili blatnicko-novosadskej vetve Poznanovcov. Po úmrtí posledného šľachtica z vetvy pripadlo časť územia Krtoviec(ktorý sa nazýval Opatovce , inak nazývané Krtovce) najstaršiemu benediktínskemu kláštoru na území dnešného Slovenska, na Zobore.
V roku 1531 boli  Krtovce (nazývané Krkowtz) celé vypálené Turkami. Dedina sa len pomaly vzmáhala, v obci žilo v roku 1598 približne 200 obyvateľov. V r. 1753 sa obec hlásila k slovenskej národnosti a komisia napočítala, 13 roľníckych rodín, 1 želiarska, podželiari, prenájomcovia (výčapu, mlynov), sluhovia.

 

   Pamiatky obce:  Kaplnka pôvodne renesančná, v roku 1878 pseudorománsky prestavaná.

 

 

 

NOVINKY

PREDAJ MLIEKA

OcÚ v Krtovciach v spolupráci s rodinnou farmou KOCHAN  Radošina pristupuje k predaju kravského mlieka z Farmy Šalgovce. Predávať sa bude od budúceho týždňa vždy v utorok a piatok v času predaja pekárenských výrobkov od 7.00 -8.00 hod v Kultúrnom dome v Krtovciach. Je potrebné nahlásiť Váš záujem vždy deň vopred pani Petrovičovej Bibiáne. Cena za 1 liter kravského 5,5% mlieka je 1,- €.

Celý článok

3. ročník súťaže vo varení gulášu

Vážení občania,

pozývame Vás na 3. ročník súťaže vo varení gulášu, ktorý sa bude konať dňa 13.8.2022 o 14.00 hod na  Futbalovom ihrisku v Krtovciach.

Registrácia súťažiacich je u starostu obce p. Juraja Oravca. V ponuke bude obecný guláš, pivo, nealko nápoje. O zábavu sa postará hudobná skupina DPH. 

Všetci ste srdečne vítaní !

 

Plagát-varenie-gulášu 

Celý článok

Odčítanie stavu vodomerov

Vážení občania,

Západoslovenská vodárenská spoločnosť Vás v súvislosti so zemnou ceny vodného a stočného žiada o spoluprácu pri odčítaní stavu Vášho vodomeru a nahlásenia ho elektronicky na internetovej stránke www.odpocet.zsvs.sk. Ak tak urobíte do 1.7.2022 zapojíte sa tak do súťaže o dovolenku v hodnote 2500 € a ďalšie vecné ceny.

00265_ZsVS_WEBbannery_kampan_odcitaj_a_vyhraj

Celý článok

VOĽBY

Vážení občania,

predseda Národnej rady SR vyhlásil rozhodnutím č. 209/2022 Z.z.      voľby do orgánov samosprávy obcí  a      voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil rovnaký deň ich konania        na sobotu 29. októbra 2022. 

Informácia o podmienkach práva voliť do orgánov samosprávy obcí

Informácia o podmienkach práva voliť do orgánov samosprávnych krajov

Informácia o spôsobe hlasovania

www.minv.sk/?selfgov22-info20 -informácie pre pol.strany, pol.hnutia a koalície

www.minv.sk/?selfgov22-info30 - informácia pre nezávislých kandidátov

www.minv.sk/?selfgov22--kampan - volebná kampaň

Celý článok