Vitajte na oficialnej stranke obce K r t o v c e.

   Z histórie obce: 

Obec Krtovce sa nachádza v regióne stredného Ponitria, ktorú vypĺňa Nitrianska pahorkatina tvorená predovšetkým mocnými sprašovými nánosmi. Prvá písomná zmienka o obci Krtovce je z roku 1156, keď sa ostrihomský arcibiskup Martýrius rozhodol zriadiť oltár ku cti Panny Márie v katedrálnom chráme a na jeho údržbu určil desiatok zo 70-tich dedín vo svojej diecéze. Vyberači desiatku potom obišli dediny a zaznamenali aj ich mená. Krtovce (Kortous) patrili k tým menším sídlam. 
Zaujímavým problémom sa ukazuje vysvetlenie motivácie, ako vznikol starobylý názov dediny. Prvú možnosť predstavuje prímenie jej šľachtického vlastníka, podľa ktorého dostala názov aj jemu patriaca osada. Pôvodne názov zrejme znel Krtovci t.j. ľudia patriaci Krtovi. Druhým menej preavdepodobným, sa stal názor, že v dedine bolo veľa krtov. Krtovce boli najneskôr od 12.str. šľachtickým majetkom, patrili blatnicko-novosadskej vetve Poznanovcov. Po úmrtí posledného šľachtica z vetvy pripadlo časť územia Krtoviec(ktorý sa nazýval Opatovce , inak nazývané Krtovce) najstaršiemu benediktínskemu kláštoru na území dnešného Slovenska, na Zobore.
V roku 1531 boli  Krtovce (nazývané Krkowtz) celé vypálené Turkami. Dedina sa len pomaly vzmáhala, v obci žilo v roku 1598 približne 200 obyvateľov. V r. 1753 sa obec hlásila k slovenskej národnosti a komisia napočítala, 13 roľníckych rodín, 1 želiarska, podželiari, prenájomcovia (výčapu, mlynov), sluhovia.

 

   Pamiatky obce:  Kaplnka pôvodne renesančná, v roku 1878 pseudorománsky prestavaná.

 

 

 

NOVINKY

PONUKA PRÁCE

Na Obecný úrad bola doručená ponuka práce firmy Krošlák, s.r.o. Nitrianska Blatnica, ktorá hľadá

- montážnych pracovníkov do stolárskej a čaluníckej dielne

- plat 850 - 1000 € v závislosti od šikovnosti uchádzača

náplň práce: montáž kovania, nôh a podnoží sedačky, začisťovanie, skladanie drevených konštrukcií kostier na čalúnený nábytok

- práca nevyžaduje prax v odbore- jednozmenná prevádzka

- kontakt p. Škodová, tel. 0918/906710, životopis zaslať na viera.skodova@kroslak.sk

Celý článok

OZNÁMENIE

Obecný úrad v Lipovníku oznamuje občanom, začiatok správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín. Na základe tejto skutočnosti zverejňuje oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub drevín a informáciu o správnom konaní.  Informácia o správnom konaní - OD 02-021...

Viac tu: https://www.lipovnik.eu/

Obecný úrad v Krtovciach oznamuje začiatok správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub stromov a informáciu o správnom konaní.

Informácia-o-správnom-konaní výrub-dreviny-WEB 16.11.21

Oznámenie o začatí konania par.č.2133

Celý článok

Výzva na odstránenie stromov

Vážení občania, na OcÚ v Krtovciach bola doručená výzva Západoslovenskej distribučnej spol. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť prevádzky energetických zariadení.

Bližšie informáciev priloženom súbore.

Výzva

 

Celý článok

Zber elektroodpadu

Vážení občania,

aj naďalej prebieha zber elektroodpau v obci Krtovce, preto ak máte použité chladničky, mrazničky, práčka, žehličky, televízory, môžete ich priniesť na mieto určené obcou pre zber elektroodpadu .

Celý článok

Mobilný rozhlas

Vážení občania, pripravili sme pre Vás mobilný rozhlas, ktorý Vám zabezpečí rýchlu a efektívnu informovanosť o dianí v obci Krtovce.

Všetky potrebné informácie o zavedení moderného systému rýchlej informovanosti v obci si môžete prečítať v priloženom súbore.

Mobilný Rozhlas

Registračný leták Munipolis

Celý článok