Vitajte na oficialnej stranke obce K r t o v c e.

   Z histórie obce:  Obec Krtovce je doložená z r. 1156 ako Kortouc. Neskoršie doložené názvy sú: Kartholcz (1349), Kortolch (1358), Krtowce (1808), maď. Krtóc, Kartolc. Obec patrila nitrianskemu hradu, v r. 1349-1554 zoborskému kláštoru, neskoršie hradnému panstvu Levice, v 19. storočí Benickovcom a Berényiovcom. V r. 1715 mala 9 domácností, v r. 1787 21 domov a 137 obyvateľov, v r. 1828 23 domov a 160 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. Za I. ČSR si obec udržala poľnohospodársky charakter. Suňa – obec je doložená z r. 1156, neskôr splynula s Krtovcami. Krtovce ležia v severozápadnej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, na strednom toku Hlavinky. Stred obce má nadmorskú výšku 210 m, chotár 179-232 m. Pozdĺžne chrbty odlesneného chotára rozčlenené úvalmi tvoria mladotreťohorné íly pokryté sprašou. Chotár má hnedozemné pôdy.

   Pamiatky obce:  Kaplnka pôvodne renesančná, v roku 1878 pseudorománsky prestavaná.

 

 

 

NOVINKY

Oznam o očkovaní a čipovaní psov v obci

 

Súkromný  veterinárny  lekár  MVDr. MartonVladimír oznamuje, že dňa 16.10.2021 t.j. v sobotu sa  pred OcÚ Krtovce, uskutoční očkovanie psov proti besnote, vírusovým chorobám  a čipovanie psov v čase od 09.00 hod. do 10.00 hodiny.

Cena očkovania a čipovania je 10.00 euro. Očkovanie je povinné u psov starších 6. mesiacov veku a vyplýva zo zákona. Vakcinovať sa môžu psi už od 3. mesiacov veku.

Celý článok

2.ročník súťaže vo varení gulášu

Obecný úrad Krtovce ďakuje všetkým občanom za úspešný 2. ročník súťaže vo varení gulášu, ktorý bol tento rok realizovaný za výdatnej finančnej pomoci:

MAPETD, s.r.o, Drevorez PŠ, Allira s.r.o, Hostinec u Krta, Obec Lipovník, Obec Svrbice a dobrovoľníkom, ktorí pomáhali pri príprave.

(Foto nájdete pod záložkou foto-2.súťaže vo varení)

img_1411.jpg (1109770)

Celý článok

DEŇ DETÍ

Obecný úrad v Krtovciach ďakuje sponzorom, organizátorom, dobrovoľníkom projektu " Deň detí v obci Krtovce" za úspešné zvládnutie a finančnú pomoc pri realizácii.

Zvlášť ďakujeme dobrovoľníkom: Miroslav Chochula, Michaela Chromá, Matej Zeman, Martin Chochula, Nikola Matúšová za výdatnú pomoc.

A sponzorom : Ján Šíro, Oravec, s.r.o, MAPETD,s.r.o, HM Global, a.s., Pohostinstvo u Krta, PD Nitr. Blatnica, Generali Poisťovňa, Adient, s.r.o, Rastislav Jánoš, Drevorez P&Š, spol. s r. o., Pohostinstvo Tesáre , za ich štedrosť.

Celý článok

Výsledky testovania

Obec Krtovce ukončila Testovanie na COVID - 19 v obci na základe dobrej pandemickej situáciea chce poďakovať všetkým, ktorí  výrazným spôsobom pomohli v obci Krtovce zrealizovať odberové miesto a s pravideľnosťou tak uskutočňovať plošné testovania : pani Andrejke Jančovičovej, Monike Jančovičovej, Ľubomírovi Výrostekovi, Karin Chochulovej, Miroslavovi Chochulovi, Eve Chochulovej. Ďakujeme.

Celý článok

Zmena vývozu komunálneho odpadu

Obec Krtovce informuje občanov, že s platnosťou od 1.1.2021 nastala zmena vývozu komunálneho odpadu z nepárnej stredy na párne utorky.

Prvý zber komunálneho odpadu bude v utorok  12.1.2021.

Celý článok

Separovanie komunálneho odpadu

Prosíme občanov, aby dodržiavali zásady triedenia odpadu

Obecný úrad KRTOVCE si dovoľuje požiadať občanov o dôsledné triedenie odpadov z domácností. 

Podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, sú všetci občania povinný separovať.

Prosíme občanov, aby dodržiavali zásady triedenia odpadu:

1.  Do komunálneho odpadu patrí len odpad, ktorý sa nedá separovať. Do Vami zakúpených smetných nádob nevhadzujte plasty, sklo, kovy, papier, odpad zo záhrad, elektroodpad, batérie, drobný stavebný odpad a nebezpečný odpad.            

2. Na PLASTY sa používajú priehľadné vrecia , aby boli ľahko identifikovateľné. Tieto, každá domácnosť dostane pri zvoze platov. Zberajú sa PET fľaše z nealko. nápojov v stlačenom stave, sáčky, fólie, igelity, plastové nádoby z kozmetiky a potravín

3. Veľkoobjemný odpad treba rozobrať a vyseparovať na jednotlivé zložky (papier, plasty, sklo,  tetrapaky a kovy).Nádoby  s týmto označením sa nachádzajú na miestach určených obcou , v strede obce.

4. Do Kontajnera TETRAPAKY sa zberajú obaly z džúsov, mlieka, vína

5. Do kontajnera  PAPIER sa zberajú noviny, časopisy,  knihy

6. Do kontajnera  SKLO sa zberajú sklenené poháre od zaváraním sklené fľaše od nápojov

7. Do kontajnera KOVY sa zberajú vyčistené konzervy z kompótov a potravín, plechovky z piva

8. Odpadové pneumatiky nie sú komunálnym odpadom.

9. Biologický odpad treba zlikvidovať doma, alebo podľa potreby na mieste určenej obcou
10. Pneumatiky môžete bezplatne odovzdať  - predajcovi pneumatík, pneuservisu, autoservisu.Viac tu: https://www.krtovce.sk/triedenie-odpadov/

 

Obecný úrad v Krtovciach upozorňuje na správnosť triedenia odpadu. 

Oznam obce o správnom separovaní komunálnych odpadov.docx (12248)

Celý článok