Vitajte na oficialnej stranke obce K r t o v c e.

   Z histórie obce: 

Obec Krtovce sa nachádza v regióne stredného Ponitria, ktorú vypĺňa Nitrianska pahorkatina tvorená predovšetkým mocnými sprašovými nánosmi. Prvá písomná zmienka o obci Krtovce je z roku 1156, keď sa ostrihomský arcibiskup Martýrius rozhodol zriadiť oltár ku cti Panny Márie v katedrálnom chráme a na jeho údržbu určil desiatok zo 70-tich dedín vo svojej diecéze. Vyberači desiatku potom obišli dediny a zaznamenali aj ich mená. Krtovce (Kortous) patrili k tým menším sídlam. 
Zaujímavým problémom sa ukazuje vysvetlenie motivácie, ako vznikol starobylý názov dediny. Prvú možnosť predstavuje prímenie jej šľachtického vlastníka, podľa ktorého dostala názov aj jemu patriaca osada. Pôvodne názov zrejme znel Krtovci t.j. ľudia patriaci Krtovi. Druhým menej preavdepodobným, sa stal názor, že v dedine bolo veľa krtov. Krtovce boli najneskôr od 12.str. šľachtickým majetkom, patrili blatnicko-novosadskej vetve Poznanovcov. Po úmrtí posledného šľachtica z vetvy pripadlo časť územia Krtoviec(ktorý sa nazýval Opatovce , inak nazývané Krtovce) najstaršiemu benediktínskemu kláštoru na území dnešného Slovenska, na Zobore.
V roku 1531 boli  Krtovce (nazývané Krkowtz) celé vypálené Turkami. Dedina sa len pomaly vzmáhala, v obci žilo v roku 1598 približne 200 obyvateľov. V r. 1753 sa obec hlásila k slovenskej národnosti a komisia napočítala, 13 roľníckych rodín, 1 želiarska, podželiari, prenájomcovia (výčapu, mlynov), sluhovia.

 

   Pamiatky obce:  Kaplnka pôvodne renesančná, v roku 1878 pseudorománsky prestavaná.

 

 

 

NOVINKY

Deň detí v obci Krtovce

Obecný úrad Krtovce pozýva všetky deti na oslavu ich sviatku "Dňa detí", ktorý sa uskutoční dňa 5.7.2024 so začiatkom od 14:00 hod. na Futbalovom štadióne obce Krtovce. Pripravený je bohatý športový a zábavný program, občerstvenie, špekačky. Srdečne Vás všetkých pozývame !

Den-deti-v-Krtovciach-

Celý článok

Poďakovanie starostu obce

Starosta obce chce všetkým, ktorí sa zúčastnili alebo akokoľvek prispeli k uskutočneniu  sobotňajšej akcie "Upracme Krtovce" poďakovať za ich pomoc pri zveľadení okolia, častí obce, úpravy zelene, vyčistenia priestorov v strede obce. Ďakujeme za Váš čas, ktorý ste obetovali, za sponzorské dary a hlavne za vašu ochotu. My všetci sme súčasťou tejto dediny, tak by sme mali byť aj súčasťou diela, ktoré nám pomáha pretvárať a tvoriť vzhľad obce. Vážime si to a ďakujeme !

Celý článok

Zber jedlých olejov a tukov

Obec Krtovce od 27.2.2024   bude celoročne zabezpečovať zber prepálených  jedlých olejov a tukov od našich občanov v priestoroch Kultúrneho domu obce Krtovce. Za každé 4 litre prepáleného oleja alebo tuku Vám pracovníci OcÚ v čase úradných hodín dajú 1 liter nového oleja.

Celý článok