Vitajte na oficialnej stranke obce K r t o v c e.

   Z histórie obce: 

Obec Krtovce sa nachádza v regióne stredného Ponitria, ktorú vypĺňa Nitrianska pahorkatina tvorená predovšetkým mocnými sprašovými nánosmi. Prvá písomná zmienka o obci Krtovce je z roku 1156, keď sa ostrihomský arcibiskup Martýrius rozhodol zriadiť oltár ku cti Panny Márie v katedrálnom chráme a na jeho údržbu určil desiatok zo 70-tich dedín vo svojej diecéze. Vyberači desiatku potom obišli dediny a zaznamenali aj ich mená. Krtovce (Kortous) patrili k tým menším sídlam. 
Zaujímavým problémom sa ukazuje vysvetlenie motivácie, ako vznikol starobylý názov dediny. Prvú možnosť predstavuje prímenie jej šľachtického vlastníka, podľa ktorého dostala názov aj jemu patriaca osada. Pôvodne názov zrejme znel Krtovci t.j. ľudia patriaci Krtovi. Druhým menej preavdepodobným, sa stal názor, že v dedine bolo veľa krtov. Krtovce boli najneskôr od 12.str. šľachtickým majetkom, patrili blatnicko-novosadskej vetve Poznanovcov. Po úmrtí posledného šľachtica z vetvy pripadlo časť územia Krtoviec(ktorý sa nazýval Opatovce , inak nazývané Krtovce) najstaršiemu benediktínskemu kláštoru na území dnešného Slovenska, na Zobore.
V roku 1531 boli  Krtovce (nazývané Krkowtz) celé vypálené Turkami. Dedina sa len pomaly vzmáhala, v obci žilo v roku 1598 približne 200 obyvateľov. V r. 1753 sa obec hlásila k slovenskej národnosti a komisia napočítala, 13 roľníckych rodín, 1 želiarska, podželiari, prenájomcovia (výčapu, mlynov), sluhovia.

 

   Pamiatky obce:  Kaplnka pôvodne renesančná, v roku 1878 pseudorománsky prestavaná.

 

 

 

NOVINKY

Hodová zábava

Pozývame Vás na Hodovú zábavu s DJ Marekom dňa 7.10.2023 v Kultúrnom dome v Krtovciach so začiatkom o 20:00 hod. 

Vstupné 3 € s welkome drinkom a bohatou tombolou

Hodová zábava.

Celý článok

Zabezpečenie vyzdvihnutia liekov

 Obec Krtovce v spolupráci s občianskym združením Medicamentum zabezpečilo službu bezplatného dovozu liekov na predpis až k dverám Vášho domu.
V prípade záujmu o bezplatný dovoz liekov pre Vás alebo Vášho rodinného príslušníka kontaktujte bezplatnú linku 0800 609 609, alebo sa prihláste na stránke www.medicamentum.sk. Zaregistrujete sa na web. stránku s vaším menom a keď Vám príde predpis od Vášho lekára do e-receptu, tak Vás  občianske združenie bude kontaktovať a prinesie Vám lieky domov. 
S registráciou Vám vieme pomôcť aj v úradných hodinách na obecnom úrade.
 

 

Celý článok

Poďakovanie

Starosta obce Juraj Oravec chce poďakovať všetkým sponzorom, poslancom OZ , pracovníkom obecného úradu za sponzorské dary a pomoc pri organizovaní 4. ročníka súťaže vo varení gulášu. Vážime si vašu štedrosť a účasť na verejných podujatiach.

Celý článok