Zmeny v odvoze triedeného zberu odpadu od 1.4.2023

Spoločnosť Marius Pedersen, a.s. zavádza  od 1.4.2023 z m e n y  v separovaní odpadu:                                                                                           PAPIER -  sa bude separovať do plastových vriec (tak ako plasty) a odvážať sa bude priamo spred každej domácnosti v intervaloch, ktoré Vám obec oznámi. Pred prvým zberom papiera Vám v najbližších dňoch  obec zabezpečí plastové vrecia a potom ich budete dostávať výmenou plného za prázdny .

         PLASTY, TETRAPAKY, Obaly z KOVU - sa budú separovať spolu - do jedného vreca . Zanikne samotný zber plastu, kovov, tetrapakov a vznikne spoločný trojzber.

informacia-k-triedeniu-odpadov-od-1.4.2023.