Zber jedlých olejov a tukov

Obec Krtovce od 27.2.2024   bude celoročne zabezpečovať zber prepálených  jedlých olejov a tukov od našich občanov v priestoroch Kultúrneho domu obce Krtovce. Za každé 4 litre prepáleného oleja alebo tuku Vám pracovníci OcÚ v čase úradných hodín dajú 1 liter nového oleja.