Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality

HK obec a Obec Krtovce zverejňuje  "Návrh" Zásad podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti na území obce Krtovce. Svoje pripomienky môžete doručiť priamo na Obec Krtovce, Obecný úrad č. 2, 956 0 3 v čase úradných hodín.

S-01-2024-Zasady-podavania-a-preverovania-oznameni.