Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Juraj Oravec, v zmysle zákona o obecnom zriadení zvoláva dňa 26.3.2024, t.j. v utorok o 18:45 zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Krtovciach.

03 Pozvánka na OZ Krtovce.