Zápisnica OkVK o výsledku hlasovania vo voľbách do EP obce Krtovce

Obec Krtovce zverejňuje zápisnicu okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Európskeho parlamentu

Zápisnica OkVKo výsledku hlasovania vo voľbách do EP.