Zápis do ZŠ v Urminciach

Riaditeľka ZŠ s MŠ v Urminciach oznamuje všetkých rodičom, ktorí majú deti narodené do 1.9.2018 a ešte nechodia do školy, že zápis do 1. triedy ZŠ pre školský rok 2024-2025 sa uskutoční dňa 9.4.2024 od 14:00-16:00 hod. v budove školy. K zápisu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa, OP zákonného zástupcu, vyplnenú prihlášku, ktorá je zverejnená na stránke školy a 25 € na nákup školských potrieb .