Workoutové ihrisko

Vážení občania,

OFK Krtovce a Obec Krtovce  s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja zakúpili workoutové stroje,inštalované na futbalovom štadióne, ktoré majú slúžiť všetkým obyvateľom obce rozvíjaťzdravý životný štýl. Prosíme o hospodárne zaobchádzanie, aby mohli dlho plniť svoju  funkciu.