Vývozné kalendáre na II.štvrťrok 2024

Obec Krtovce zverejňuje vývozné kalendáre na  II. štvrťrok 2024

odpad II.štvrťrok 2024