Úroveň vytriedenie komunálneho odpadu

Obec Krtovce oznamuje v súlade s § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci za rok 2023

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu 2023.