Nové fitness stroje

Obec Krtovce vďaka podpore Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) mohla realizovať projekt nákupu a inštalácie interiérových fitness strojov v budove Kultúrneho domu v obci Krtovce. Fitness stroje, ktoré sa mohli nakúpiť, pomáhajú všetkým obyvateľom obce naprieč všetkým generáciám občanov, udržiavať zdravý životný štýl, rozvíjať šport a samozrejme stretnúť sa pri športe v rámci aktivít, ktorá sú prospešné pre naše zdravie. Vďaka   podpore NSK sa môžu naši obyvatelia bez rozdielu veku  motivovať navzájom a pestovať zdravý životný štýl. Za prevádzku bude zodpovedná Obec Krtovce, zapísaním sa v prezenčnej listine a po zaplatením manipulačného poplatku na el. energiu 1 €, aby sme tak zabezpečili hospodárne nakladanie s majetkom obce.