Návrh VZN č. 1/2024 o cenách za prenájom nebytových priestorov

Obec Krtovce zverejňuje "Návrh" VZN č. 1/2024 o cenách za prenájom nebytových priestorov vo vlastnícte Obce Krtovce k pripomienkovaniu

VZN č. 12024 o cenách za prenájom nebytových priestorov.