kalendár zvozu KO

Obecný úrad v Krtovciach zverejňuje kalendár zvozu komunálneho odpadu na I.polrok 2024.

odpad I.štvrťrok 2024.