Informačné tabule

Obec Krtovce s finančnou podporu Nitrianskeho samosprávneho  kraja zakúpilo informačné tabule, ktoré majú slúžiť k lepšej orientácii v obci. Jedná sa o informačnú tabuľu inštalovanú v miestnej časti Nový Dvor , úradnej  inf. tabule a infač. tabule hrobových miest na evanjelickom cintoríne.