Dotácia z Environmentálneho fondu

Vážení občania, Obec Krtovce obdržala finančné prostriedky na nákup štiepkovača a mulčovača v rámci dotácie z Environmentálneho fondu na projekt : "Lepšie zhodnocovanie odpadu v Krtovciach"

Image-1.
Image-2.
Image-3.
Image-4.
Image-5.
informacia_web-krtovce.