zmena odpočtu vodomerov Krtovce.docx (16868) publikované 13.11.2019

rocny odpocet vodomerov 12obvodov.pdf (72997) publikované 13.11.2019

oznámenie pozemkového a lesného fondu.pdf (519855) ( oznamovacia povinnosť pre nájomcov pozemkov)

 

Obec Krtovce oznamuje, že plánuje výstavbu nájomných bytových domov. Občania, ktorí majú záujem o nájomné byty, nech sa prihlásia na Obecnom úrade.

 

Daň z pôdy a stavby, poplatok za psa a odpady treba zaplatiť do 15-tich dní od obdržania rozhodnutia o dani. Platíť môžete priamo do pokladne OÚ alebo na účet obce.