Zverejnenie počtu obyvateľov

Obec Krtovce

v súlade so zákonom č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje počet obyvateľov obce

Počet obyvateľov _OZNAM