zverejnenie emailovej adresy pre voľby do referenda

Obec Krtovce na základe Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia referenda zverejňuje elektornickú adresu na doručenie oznámení :

 

Zverejnenie elektronickej adresy