Zverejnenie elektronickej adresy

Obec Krtovce zastúpená starostom obce Jurajom Oravcom zverejňuje elektornickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Miestnej volebnej komisie v obci Krtovce:

Zverejnenie elektronickej adresy.