Zverejnenie adresy pre doručenie kandidátnych listín

Obec Krtovce podľa § 171 a § 176 zákona č. 180/2014 Z.z o podmienkach výkonu volebného práva oznamuje adresu a termín na doručenie kandidátnych listín pre politické strany a nezávislých kandidátov pre voľby do miestnych samospráv

Oznámenie o doručení kandidátnej listiny.