Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva

Obec Krtovce uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva zoznam kandidátov zaregistrovaných pre voľby do Obecného zastupiteľstva vo volebnom obvode č. 1 Obce Krtovce:

Zoznam zareg. kandidátov - poslanci