ZMENA V SEPAROVANÍ ODPADU

Spoločnosť Marius Pedersen, a.s. zavádza od 1.1.2023 z m e n y  v separovaní odpadu:                                                                                           PAPIER -  sa bude separovať do plastových vriec (tak ako plasty) a odvážať sa bude priamo spred každej domácnosti v intervaloch, ktoré Vám obec oznámi. Pri prvom zbere Vám v decembri obec zabezpečí plastové vrecia a potom ich budete dostávať výmenou plného za prázdny          PLASTY, TETRAPAKY, Obaly z KOVU - sa budú separovať spolu - do jedného vreca . Zanikne samotný zber plastu, kovov, tetrapakov a vznikne spoločný trojzber.

list---triedeny-zber-od-1.1.2023