Výzva na odstránenie stromov

Vážení občania, na OcÚ v Krtovciach bola doručená výzva Západoslovenskej distribučnej spol. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť prevádzky energetických zariadení.

Bližšie informáciev priloženom súbore.

Výzva