Výzva na odstránenie stromov

Západoslovenská distribučná a.s. žiada majiteľov nehnuteľností o odstránenie a okliesnenie stromov ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky ele. vedení najneskôr do 31.1.2023

Výzva na okliesnenie stromov.