Výsledky samo sčítania obyvateľov

Vážení spoluobčania

v termíne od 15.2.2021-31.3.2021 sa uskutočnilo  povinné  samo sčítanie obyvateľov SR. Túto zákonnú povinnosť sa sčítať, využilo 

                                                                       94,7 % 

obyvateľov našej obce.  Ďakujeme všetkým našim obyvateľom !