VOĽBY

Vážení občania,

predseda Národnej rady SR vyhlásil rozhodnutím č. 209/2022 Z.z.      voľby do orgánov samosprávy obcí  a      voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil rovnaký deň ich konania        na sobotu 29. októbra 2022. 

Informácia o podmienkach práva voliť do orgánov samosprávy obcí

Informácia o podmienkach práva voliť do orgánov samosprávnych krajov

Informácia o spôsobe hlasovania

www.minv.sk/?selfgov22-info20 -informácie pre pol.strany, pol.hnutia a koalície

www.minv.sk/?selfgov22-info30 - informácia pre nezávislých kandidátov

www.minv.sk/?selfgov22--kampan - volebná kampaň