Verejná vyhláška

Na Obecný úrad bola doručená Verejná vyhláška o začatí konania vo veci poverenia vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v spoločnom poľovnom revíre Mier Nitrianska Blatnica.

Verejná vyhláška - ochrana poľovníctva.