Verejná vyhláška

Na Obec Krtovce bola dňa 15.5.2024 doručená Verejná vyhláška - Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri MIER

Verejná vyhláška - zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov.