Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja

Obec Krtovce,  podľa § 11 ods.1 zákona, ako dotknutá obec,informuje o zverejnení strategický dokument "Správa o hodnotení a návrh   Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja", ku ktorému sa môže verejnosť vyjadriť do 21 dní od zverejnenia na úradnej tabuli.

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-regionu-nitrianskeho-kraja-1