Utvorenie volebných obvodov

Obec Krtovce,

v súlade so zákonom č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje oznam o určení počtu volebných obvodov a počtu  poslancov do OZ na obdobie 2022-2026

Utvorenie volebného obvodu-OZNÁMENIE