Ustanovujúce zasadnutie OZ

Vážení občania,

starosta obce v zmysle § 13 ods.4 písm a) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskoršch predpisov zvoláva ustanovujúce zasadnutie OZ dňa 25.11.2022 o 19.00 hod. v zasadačke OcÚ v Krtovciach.

Ustanovujúce zasadnutie