Určenie volebnej miestnosti a okrsku

V súvislosti s konaním volieb do NR SR, ktoré sa budú konať dňa 30.9.2023 starosta obce určuje:

- počet volebných okrskov : 1 volebný okrsok

- volebná miestnosť: Budova Kultúrneho domu súp. č. 2 v Krtovciach

Určenie volebnej miestnosti a okrsku