Trojzber odpadu

Dňa 10.5.2023 sa v obci Krtovce uskutoční vrecový trojzber-  plasty + kovy + tetrapaky. Prosíme občanov, aby si žlté vrecia  s odpadom vyložili pred svoje domy. Následne 11.5.2023 v skorých ranných hodinách sa uskutoční vrecový zber papiera, tým istým spôsobom.