Testovanie

Obecný úrad v Krtovciach oznamuje výsledky z Testovanie konaného dňa 1.5.2021 v obci Krtovce.

Z celkového počtu testovaných 112 bolo 0 pozitívnych.

Starosta obce chce poďakovať všetkých, ktorí sa zúčastnili testovania.