TESTOVANIE v Obci Krtovce

Obec Krtovce vďaka obetavému tímu ľudí, ktorí pomohli pri Celoplošnom testovaní v obci,  ukončila celodenné testovanie. Celkový počet zúčastnených bolo 334 domácich i obyvateľov z iných obcí.

Starosta obce Krtovce chce poďakovať všetkým ľuďom ktorí prišli, za ich trpezlivosť a pokojný priebeh pri testovaní. Poďakovanie patrí  celému tímu zdravotníkov, administratívnym pracovníkom pod vedením rtn. Erika Macejku a práp. Lukáša Petríka za ich vysokú profesionalitu a spoluprácu.