Sčítanie obyvateľov

 

Obecný úrad v Krtovciach oznamuje obyvateľom s trvalým pobytom v obci , že v termíne od 15.2.2021 - 31.3.2021 sa uskutoční povinné sčítanie obyvateľov. Sčítať sa musí každý občan sám. Asistent bude chodiť po obci a pomáhať dôchodcom a tým, ktorí sa z akýchkoľvek dôvodov nemôže sčítať sami,v čase od 1.4.2021 - 31.10.2021. Preto prosíme občanov, ktorí môžu pomôcť svojim rodičom, starým rodičom, rodinným príslušníkom pri sčítaní, aby ich údaje nahrali cez svoj PC alebo telefón na stránku www.scitanie.sk. Bližšie informácie budú postupne zverejňované na našej stránke.