Schôdza OZ

Starosta obce Krtovce oznamuje našim občanom, že dňa 8.6.2021  o 19.00 sa v zasadačke OcÚ Krtovce uskutoční 13. riadne  verejné zasadnutie OZ. Program OZ:

06-Krtovce