Rozpočet 2023-2025

Obec Krtovce zverejňuje schválený viacročný rozpočet na rok 2023-2025

Rozpočet 2023